Business Proposal

PART TIME INCOME BUSINESS PROPOSAL

 

 REFER & EARN

 

Refer your friends and family members for Demat /Trading account opening with us and earn for Life time. 

PART TIME INCOME Using  NSEandBSE.com

HOW….???

 REFER & Give us details
 on Whatsapp to keep your record of Referral

REFER 10 clients become BUSINESS PARTNER with NSE and BSE .com

LIFETIME BENEFITS to business partner

CLIENTS BROKERAGE SLAB GIFTS
10
20%
Rs.1000 Gift Voucher of AMAZON
100
30%
Holiday Packages GOA
300
40%
Holiday Packages SHIMLA
500
50%
Holiday Packages All Over India as per choice

 

VIDEO-for REFERENCE-on how to do??

Click Here Business Proposal 

 

BROKERAGE CALCULATION

TOTAL CLIENTS TRADE  PER DAY TOTAL BROKERAGE GENERATED PER DAY 20% BROKERAGE 30% BROKERAGE 40% BROKERAGE 50% BROKERAGE
10 2 800 160      
100 2 8000   2400    
300 2 24000     9600  
500 2 40000       20,000
MONTHLY INCOME
( 22 Trading days)
    3,520 52,800 2,11,200 4,40,000

       ALL THE BEST !!!

Contact Us ( Whats App Only)

Mr.Litu ( Relationship manager )

https://wa.me/+919040120641 

Mr. Prince ( Analyst + Query  )

https://wa.me/+919818342928 

Mr. Sanket ( Account Opening  )

https://wa.me/+917020756015

(No Calls please !!!!! Unless its very urgent…..) 

***************************************************************************************************************************

Currently Leading: (Referred-challenge started on 21-10-2018)

Updated:28-May-2024

PRAKASHBHAI RAMBHAI KAPURE                  >> 1                               SAGAR BABAN PAWAR                                   >> 1                               PRASHANT ASHOK PATIL                               >> 2             
SURESH MORE                                                    >> 2                               VIKAS CHAVAN                                                >> 1                                Prashant Babanrao Adhav                               >> 6
Vishal k dakhara                                                  >> 1                               KRIPANATH SHUKLA                                       >> 1                                Dr YOGESH N WADHAWA                                >> 7
PRATIK N VYAS                                                   >> 2                               RUPESH BOMBLE                                            >> 1                                ABHISEKH AGRAWALLA                                  >> 11
MOHAMMAD  WASIM ABDUL HABIB KACHHI  >> 19                             DEEPAK                                                             >> 1                                 ASIF MULANI                                                     >> 1
HEENABEN BHAUMIKBHAI BOGHRA              >> 1                               MR NILESH BHGCHAND ALHAT                     >> 1                                MHALAS AJAY PURUSHOTTAM                      >> 2
SWATI GUPTA                                                     >> 1                               ALI AFNAN                                                         >> 2                                SUDIPTA PAUL                                                   >> 2
RADHESHYAM YADAV                                      >> 11                              SHAHID ANSARI                                                >> 1                                HAREKRUSHNA BARIK                                    >> 1
AJAY SHARMA                                                   >> 1                                FOUZAN FAHAD K                                            >> 1                                SUNNY SHARMA                                               >> 1
SAHARULSK                                                      >> 3                                ARDHENDU SHEKHAR CHAUDHURY            >> 58                                GAUTAM DEWAN                                               >>1
Ashok    Saini                                                      >>1                                Rakesh chandra Dimri                                       >>1                                  Kishan Kumar                                                    >>1
Om Prakash M A                                                 >>1                                Nagarji Ramaji Thako                                         >>1                                  Amarjeet Singh Khangura                                >>1
Sagar Muska                                                       >>1                                Gaurav Ajotikar                                                   >>2                                  AMIT  CHOULE                                                 >>56
Akeshwar prasad Shukla                                  >>1                                 HARI SINGH                                                        >>24                                 Srihari                                                                  >>1
Vikash Kujur                                                       >>1                                SELVARAJI                                                           >>4                                  Neelesh Patel                                                     >>4
MILIND KADU PATIL                                        >>16                               Deepu  Kumar Gurung                                        >>0                                Ramamurthy Mahesha                                        >>2
Stevenson Paul                                                  >>3                                Rahul Khosla                                                        >>1                              Debi prasad Mohini                                               >>1
Pradip Nayak                                                      >>3                               Sriram Doraiswamy                                              >>2                              Saandip Patil                                                         >>2
Ganesh Sampat Shelke                                     >>4                                Dnyanesh Pusalkar                                              >>1                              PARESH PARMAR                                               >>13
Pravin Kumar                                                     >>3                               Pratik Mulye                                                           >>1                              Komal Bhaskar Patil                                            >>1
Shubhakshan Basu                                             >>3                             Arun Gunvant Dhas                                               >>1                              Sandeep Kumar Thakur                                       >>3
Prem Narayan Dubey                                         >>2                              Fazlurrahman Ansari                                             >>2                              Akash Dangi                                                         >>2
Somen Das                                                          >>1                             Sachin Gour                                                            >>1                             Hemant                                                                   >>2
Jishu Roy                                                            >>1                              Niraj Kumar                                                            >>2                            Bhanu pratap Singh                                                >>1
Rahul Bhimrao Srirao                                        >>4